Opatření pro stravovací zařízení od 26.11.2021

372
1726x

Máme podzim a začíná znova doba Covidu. Vláda se rozhodla opět zpřísňovat opatření v naší zemi. 


AKTUALIZACE !!


  • Od 26.11.2021 bude další zpřísňování v opatření proti Covidu a vyhlášen Nouzový stav na 30 dní.


Zákazníci mohou do stravovacích zařízení přijít do 22h, pak musí restaurace zavřít do 4:59.


Konzumace alkoholu ve vnitřních prostorách restaurací, kaváren není zakázáno.  


Nebude možné konzumovat alkohol na veřejnosti.


  • Od 22. listopadu 2021 bude další zpřísňování v opatření proti Covidu.


Služby a hromadné akce budou uznávána povolení pouze pro očkované a lidi, co prodělali covid v uplynulých 180 dní.


Ruší se úplně samotesty. Uznávány budou pouze ve výjimečných případech.


Testy budou moct využívat mladí od 12 do 18 let či lidé, kteří se nemohou nechat očkovat.


Lidé po první dávce vakcíny se musí prokázat i negativním PCR testem.


Děti do 12 let žádné potvrzení nemusí mít.


Zaměstnavatel musí zajistit pravidelné testování svých zaměstnanců, a to antigenním testem (použité laickou osobou).


Zákazník může použít při kontrole aplikaci čTečku.


  • Od 1.listopadu 2021 platí mimořádné opatření pro stravovací zařízení (restaurace, barvy, kavárny a další).


Zařízení mohou být otevřená, ale je nutné dodržet určitá pravidla ONT (očkování - prodělání nemoci - negativní test) a dále nařízená opatření.


Nošení respirátoru je povinné, ve všech vnitřních prostorách, toto platí i na pracovišti. Respirátor je možno sundat jen pokud se člověk nachází sám v místnosti, nebo je dodržen odstup od ostatních spolupracovníků alespoň 1,5m.


Vláda nařizuje, že provozovatel musí zajistit informování zákazníků o podmínkách a pravidlech pro vstup, do restaurace již při vstupu.


Zákazníkovi se zakazuje vstoupit do vnitřních i vnějších prostor, pokud vykazuje příznaky onemocnění.


Je nařízeno u osob, které vstupují do provozovny kontrolovat bezinfekčnost při vstupu, nebo nejpozději před poskytnutím služby. Pokud osoba nesplňuje podmínky nesmí mu být umožněno setrvání v provozovně a zároveň mu nesmí být poskytnuta služba. Bezinfekčnost osoba může prokázat testem nebo certifikátem o očkování.


Výjimku mají děti do dovršení 12 let věku, ty nejsou povinny prokazovat splnění ONT nebo se testovat na místě. Děti starší 12 let musí doložit čestné prohlášení zákonného zástupce nebo potvrzení školy o absolvování testu ve škole (platnost 24h).


Tyto podmínky pro vstup se nevztahují na provozovny, které neslouží pro veřejnost, a také ty provozovny, které vydávají jídlo sebou. U takových provozoven je zakázána konzumace zakoupeného jídla v prostorách provozoven (vnitřních i vnějších).


Zároveň je nutno zajistit, ve vnitřních prostorách, maximální možnou cirkulaci vzduchu (přirozené větrání, vzduchotechnika bez recirkulace*).


Je nutno zajistit odstup sedících zákazníků alespoň 1,5m, vyjma zákazníků sedících u jednoho stolu. 
U jednoho stolu může sedět maximálně 6 osob, tento počet se nevztahuje na osoby ze společné domácnosti. Pokud je stůl s 10 a více místy, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami, musí být rozestup 1,5m.


Nesmí se připustit, aby v provozovně bylo více osob, než je míst k sezení. Osoby se nesmí shromažďovat ve vnějších a vnitřních prostorách ve vzdálenosti menší než 1,5m.


Ve vnitřních a venkovních prostorách musí být zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky. Provozovatel musí také zajistit, dezinfekci povrchů  stolů, madel židlí a dotykových ploch.


Živá hudba se smí provozovat, ale vzdálenost od zákazníků musí být nejméně 2m.


Tanec v prostorách provozovny je povolen pouze osobám, které mají dokončené očkování a platný certifikát, potvrzení o prodělání nemoci nebo test starý max. 24hod před vstupem. Tohle opatření neplatí pro oslavy, svatby a hostiny na pohřbu.


*Recirkulace je uzavřený oběh vzduchu.


KOMENTÁŘE