Opatření pro stravovací zařízení od 3.1.2022

392
1542x

Máme nový rok 2022 a Covid je tu pořád s námi.


Restaurace, bary, kavárny mohou být otevřená. Musí však splnit podmínky pro provoz.


Od 17.1.2021 je povinné tetování zaměstnanců (očkování i neočkování)


Nošení respirátoru je povinné, ve všech vnitřních i vnějších prostorech, toto platí i na pracovišti. Hosté, mohou odložit, pokud sedí. Respirátor je možno sundat jen pokud se člověk nachází sám v místnosti, nebo je dodržen odstup od ostatních spolupracovníků alespoň 1,5m.


Zákazníkovi se zakazuje vstoupit do vnitřních i vnějších prostor, pokud vykazuje příznaky onemocnění.


Vláda nařizuje, že provozovatel musí zajistit informování zákazníků o podmínkách a pravidlech pro vstup, do restaurace již při vstupu.


Je nařízeno u osob, které vstupují do vnějších nebo vnitřních prostor kontrolovat bezinfekčnost při vstupu, nebo nejpozději před poskytnutím služby. Může se prokázat pomocí aplikace čTečka.


Pokud osoba nesplňuje podmínky nesmí mu být umožněno setrvání v provozovně a zároveň mu nesmí být poskytnuta služba. Bezinfekčnost osoba může prokázat certifikátem o očkování nebo potvrzením o prodělání onemocnění ne starší než 180 dní.rukou


PCR testy lze využít jen ve výjimečných případech.


U jednoho stolu může sedět maximálně 6 osob, tento počet se nevztahuje na osoby ze společné domácnosti. Pokud je stůl s 10 a více místy, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami, musí být rozestup 1,5m.


Výjimku mají děti do dovršení 12 let věku, ty nejsou povinny prokazovat splnění ONT nebo se testovat na místě. Děti starší 12 let musí doložit čestné prohlášení zákonného zástupce nebo potvrzení školy o absolvování testu ve škole (platnost 24h).


Zároveň je nutno zajistit, ve vnitřních prostorách, maximální možnou cirkulaci vzduchu (přirozené větrání, vzduchotechnika bez recirkulace*).


Je nutno zajistit odstup sedících zákazníků alespoň 1,5m, vyjma zákazníků sedících u jednoho stolu. 


Nesmí se připustit, aby v provozovně bylo více osob, než je míst k sezení. Osoby se nesmí shromažďovat ve vnějších a vnitřních prostorách ve vzdálenosti menší než 1,5m.


Ve vnitřních a venkovních prostorách musí být zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky. Musí být zajištěná, dezinfekce povrchů stolů, madel, židlí a dotykových ploch.


Živá hudba se smí provozovat, ale vzdálenost od zákazníků musí být nejméně 2m. Poskytovat wifi připojení není zakázáno.

KOMENTÁŘE